Bilety

Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu pokazów


Prosimy o przemyślany zakup biletów online, gdyż nie podlegają one zwrotom, nawet w przypadku zmian w programie.


ZMIANY W PROGRAMIE / POGODA

Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Uczestnikom pokazów plenerowych zaleca się odpowiedni ubiór i akcesoria (np. parasol), dostosowany do miejsca odbywającego się̨ wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się̨ warunków pogodowych. Z tytułu wystąpienia w trakcie pokazów złych warunków atmosferycznych uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu.

Organizator zastrzega możliwość́ przeniesienia Pokazów Plenerowych na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np.: prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr), ze względów bezpieczeństwa lub innych przyczyn technicznych. Informacje o przeniesieniu pokazu będą publikowane na stronie wydarzenia oraz na facebooku. W przypadku przeniesienia Pokazów Plenerowych zakupione wcześniej bilety zachowują ważność i nie podlegają zwrotom.

WYTYCZNE COVID-19 / LIMIT MIEJSC

W 2021 roku w związku z ograniczeniami w działalności kin i teatrów widownia będzie liczyła tylko 50% dostępnych miejsc (od 26.06 – 75% dostępnych miejsc. Limit nie dotyczy osób zaszczepionych). Jeżeli w trakcie sezonu będą zmieniały się regulacje – będziemy dostosowywać naszą ilośc miejsc. Podobnie jak rok temu bilety będzie można nabyć wyłączenie w sprzedaży online. Na miejscu nie będzie działać kasa. 

Każdy widz w momencie zakupu biletu oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Jednocześnie wyraża zgodę na przechowywanie przez InterTicket sp. z o. o. danych osobowych podanych w procesie zakupu biletów  i udostępnienie tych danych w razie potrzeby Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

Osoby kupujące bilet z puli zaszczepionych tym samym oświadczają, że są w pełni zaszczepione i są w stanie na dzień pokazu okazać na prośbę obługi kina stosowne zaświadczenie lub kod QR potwierdzające ten fakt.


W przypadku problemu z zakupem biletu online, albo nie otrzymaniem go na maila, po upewnieniu się, że nie trafił np. do folderu Spam proszę o bezpośredni kontakt z operatorem sprzedaży biletów – firmą Interticket.pl